PROFIT system pomaga franczyzodawcy w opracowaniu całego lub brakujących części pakietu franczyzowego: modelu biznesowego, umowy i podręcznika operacyjnego

Usługi PROFIT system

PROFIT system jest międzynarodową firmą konsultingową, która specjalizuje się w doradztwie w zakresie franczyzy, współpracy agencyjnej i partnerskiej. Posiada swoje biura w 7 krajach w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma PROFIT system jako pierwsza w Polsce rozpoczęła w 1998 roku budowanie rynku usług dla franczyzy. Wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości promowała ideę biznesu na licencji w ramach unijnego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Blisko współpracuje z Polską Organizacją Franczyzodawców.

Doradztwo we franczyzie

PROFIT system specjalizuje się w opracowywaniu pakietów franczyzowych, a w szczególności w przygotowywaniu modelu biznesowego, umowy franczyzowej, podręcznika operacyjnego, listu intencyjnego oraz prospektu informacyjnego o systemie. Firma pomaga we wdrożeniu opracowanej franczyzy lub systemu partnerskiego.

Pozyskiwanie franczyzobiorców

PROFIT system wspiera sieci franczyzowe w procesie pozyskiwania franczyzobiorców. Dzięki wyspecjalizowanym narzędziom Public Relations, buduje świadomość marki i precyzyjnie dociera do grupy docelowej. Wysoka skuteczność jest efektem doskonałej znajomości rynku i wieloletniego doświadczenia w roli wydawcy miesięcznika Własny Biznes FRANCHISING oraz portalu Franchising.pl. Firma jest również organizatorem corocznych Targów Franczyzy i pomysłodawcą Akademii Franczyzy PROFIT system.

Eksport franczyzy

PROFIT system może pomóc w ekspansji na zagraniczne rynki poprzez swoje oddziały w Rosji, Czechach, Rumunii, Serbii, na Ukrainie i Węgrzech lub poprzez inne firmy należące do Syncon International Franchise Consultants działające w Niemczech, w Austrii, w Chorwacji, w Słowenii i w Bułgarii.

Kompleksowa pomoc dla franczyzodawców obejmuje doradztwo w przygotowaniu systemu, wsparcie w rekrutacji partnerów oraz wdrożenie