Wieloletnie doświadczenie doradców z PROFIT system umożliwia takie sformułowanie umowy franczyzowej, aby była przyjazna dla kandydata oraz chroniła interesy organizatora systemu

Umowa franczyzy

Umowa stanowi fundament każdego systemu i powinna być dopasowana do modelu biznesowego danej sieci. W zależności od indywidualnych potrzeb oraz celów, które planuje osiągnąć organizator systemu, pomagamy mu wybrać najwłaściwszą formę prawną współpracy - franczyzę lub agencję.

Usługi dla organizatorów systemu

Każda działalność posiada specyficzne cechy, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy. Istnieje zestaw zagadnień, których nigdy nie powinno zabraknąć w profesjonalnie opracowanym kontrakcie:

 • zasady przystąpienia do systemu;
 • udzielenie franczyzy (upoważnienie do wykonywania czynności agencyjnych);
 • okres obowiązywania umowy;
 • teren działania franczyzobiorcy (partnera);
 • prawa i obowiązki stron;
 • ochrona znaków towarowych i oznaczeń sieci;
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • działalność konkurencyjna;
 • szkolenia;
 • opłaty franczyzowe, składki marketingowe (prowizje agencyjne);
 • promocja i reklama;
 • uprawnienia kontrolne franczyzodawcy (organizatora);
 • rozwiązanie umowy.

Każda umowa powinna charakteryzować się przejrzystością zapisów i być przyjazna dla kandydata na partnera, przy jednoczesnym pełnym zabezpieczeniu interesów organizatora systemu. Umowa musi być także komplementarna z pozostałymi elementami pakietu franczyzowego, a w szczególności z podręcznikiem operacyjnym. Bogate doświadczenie przy tworzeniu pakietów franczyzowych dla różnych branż pomaga doradcom PROFIT system w opracowaniu umowy zintegrowanej z podręcznikiem operacyjnym.

PROFIT system gwarantuje dostosowanie opracowanej polskiej umowy do realiów rynkowych i wymagań prawnych innych krajów Europy Środkowej.

Usługi dla kandydatów na partnerów systemu

Umowa franczyzy, agencji lub współpracy partnerskiej jest podstawowym dokumentem, który reguluje relacje między przedsiębiorcą a organizatorem systemu. Zazwyczaj jest to umowa długoterminowa, a jej zawarcie oznacza dla franczyzobiorcy, agenta lub partnera konieczność osobistego zaangażowania oraz zainwestowania własnych, nierzadko dużych, pieniędzy. Niestety, zdarzają się sytuacje, gdy proponowana umowa stawia organizatora systemu w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji. Dlatego, przed jej podpisaniem, kandydat na partnera powinien dokładnie zapoznać się z tekstem umowy, aby mieć pełną świadomość przyszłych praw i obowiązków. Każdy rzetelny organizator systemu bez problemu udostępni kandydatowi projekt umowy, aby ten mógł się z nią zapoznać i skonsultować ze swoimi doradcami.

Konsultanci PROFIT system mają bogate doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu umów franczyzy, agencyji i partnerstwa. Możemy wskazać kandydatowi na partnera systemu realne zagrożenia wynikające z umowy. Wbrew pozorom nie jest to kosztowna usługa, tymczasem dzięki skorzystaniu z pomocy doświadczonego doradcy można uniknąć niepotrzebnych nerwów i utraty oszczędności.

Kontakt

Osoby zainteresowane doradztwem w zakresie opracowania umowy franczyzy lub innych elementów pakietu franczyzowego prosimy o kontakt z działem doradztwa we franczyzie.

Każda działalność posiada specyficzne cechy,
które powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy