Konsultanci PROFIT system mogą zweryfikować istniejący podręcznik operacyjny, przygotować spis treści lub opracować jego treść

Podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. Przede wszystkim zawiera opis zasad, według których franczyzobiorca będzie prowadził działalność w ramach systemu franczyzowego. Dlatego podręcznik operacyjny powinien być obszerny i szczegółowo opisywać wszystkie aspekty działalności prowadzonej przez franczyzobiorcę. Z drugiej strony, dzięki swej szczegółowości, a niekiedy nawet drobiazgowości, podręcznik operacyjny ma za zadanie umożliwić franczyzodawcy należytą ochronę jego koncepcji działalności i nadzór nad wykonaniem umowy franczyzowej.

Doradztwo

Doradcy PROFIT system w trakcie pracy nad przygotowaniem podręcznika operacyjnego zbierają procedury istniejące w firmie Klienta przetwarzając je w klarowne i funkcjonalne zasady know-how. PROFIT system pomaga także franczyzodawcy uzupełnić brakujące elementy podręcznika operacyjnego oraz doradza w sprawach edytorskich.

Konsultanci PROFIT system w ramach zleceń Klientów dostosowują zachodnie podręczniki operacyjne do polskich realiów oraz adaptują polskie podręczniki do potrzeb innych rynków Europy Środkowej.

Kontakt

Osoby zainteresowane doradztwem w zakresie opracowania podręcznika operacyjnego lub innych elementów pakietu franczyzowego prosimy o kontakt z działem doradztwa we franczyzie

Podręcznik operacyjny jest poradnikiem
oraz umożliwia utrzymanie jakości działania franczyzobiorców