Konsultanci PROFIT system przygotowali ponad 200 systemów franczyzowych
i partnerskich funkcjonujących w Europie Środkowej

Model biznesowy

Zaczynając przygotowanie nowego systemu franczyzowego lub partnerskiego konsultanci PROFIT system przeprowadzają audyt, który pozwala określić model biznesowy przyszłej współpracy z franczyzobiorcą. Działalność w ramach systemu franczyzowego musi przynosić korzyści zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Oferta franczyzy zostaje sprofilowana pod odpowiedni format placówek, zarówno pod względem lokalizacji, jak i osiąganych wyników ekonomicznych. Ważne jest, aby na tle konkurencji system posiadał wyraźne atuty, które będzie można skierować jako komunikat marketingowy do kandydatów na franczyzobiorców.

Model biznesowy zawiera następujące elementy:

  • analizę ofert konkurencyjnych dla tworzonego systemu franczyzowego lub partnerskiego;
  • określenie celów operacyjnych: wielkości sprzedaży, asortymentu, warunków handlowych, lokalizacji, liczebności, zasięgu terytorialnego sieci;
  • określenie minimalnych standardów jakości działania przyszłej sieci franczyzowej lub partnerskiej;
  • opracowanie modeli finansowych współpracy z punktu widzenia zarówno franczyzobiorcy (partnera), jak i franczyzodawcy (organizatora systemu);
  • określenie wysokości opłat franczyzowych, marż, prowizji itp.
  • określenie zasad przystąpienia do systemu;
  • zidentyfikowanie potencjalnych problemów mogących wystąpić w trakcie prac nad wdrażaniem systemu franczyzowego lub partnerskiego oraz w jego funkcjonowaniu.

Przygotowanie pakietu franczyzowego

Model biznesowy jest podstawą do opracowania całego pakietu franczyzowego. Konsultanci PROFIT system pomagają także przygotować następującą dokumentację:

Kontakt

Osoby zainteresowane doradztwem w zakresie opracowania modelu biznesowego lub innych elementów pakietu franczyzowego prosimy o kontakt z działem doradztwa we franczyzie

Podstawą
udanej franczyzy
są obustronne korzyści zawarte
w modelu współpracy