Kontakt

PROFIT system Sp. z o.o.
ul. Brązownicza 16, 01-929 Warszawa
tel.: (22) 560 80 20, faks: (22) 560 80 21
www: profitsystem.pl, email: biuro@profitsystem.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 183748, NIP: 522-25-50-821
kapitał zakładowy: 603 500 zł (opłacony w całości)
portal franczyzowy: Franchising.pl
czasopismo franczyzowe: Własny Biznes FRANCHISING

Zobacz informacje o zespole PROFIT system


Wyświetl większą mapę